Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Urbanisme

Urbanisme

Tornar Imprimir


El Departament d'Urbanisme atén a totes les persones que facen consultes i tramita qüestions sobre el planejament i gestió urbanística, tramitació de llicències d'obres, ambientals...

Horari general d'atenció al públic
Dilluns a Divendres: 10'00 a 14'00 hores.
Atenció telefònica: 961781019 ext. 164 i 168

Horari d'atenció pels tècnics municipals amb cita prèvia
Dimarts i Dimecres 11'00 a 14'00

Ubicació
Plaça Major número 15, 3ª Planta.

Serveis que prestem
· Facilitar informació relacionada amb l'ordenació urbanística del municipi.
· Tramitació Pla General i instruments de desenvolupament (Plans Parcials, Plans de Reforma Interior...)
· Tramitació de Projectes d'Urbanització i Reparcel·lació.
· Redacció, tramitació i direcció de projectes d'urbanització i obres municipals.
· Informació, Tramitació i Gestió de tot tipus de llicències urbanístiques (obres, parcel·lació, ocupació d'habitatges....)
· Informació, Tramitació i Gestió de llicències activitat: Comunicació Ambiental i Llicència Ambiental.
· Informació cadastral (plànol i cèdules) i canvis de titularitat
· Expedició de certificats urbanístics.
· Instrucció i tramitació d'expedients de disciplina urbanística (Infraccions, Ruïnes, Ordres d'execució...)
· Instrucció i tramitació d'expedients sancionadors relacionats amb disciplina urbanística.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es