Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Biblioteca

Biblioteca municipal

Tornar Imprimir


Sala de la Biblioteca

La biblioteca pública és un centre local d'informació que facilita als seus usuaris qualsevol classe de coneixements i informació per mitjà d'una col·lecció organitzada i equilibrada de materials bibliogràfics, gràfics, audiovisuals o en qualsevol altre suport, així com a través, dels nous sistemes d'informació i tecnologies més avançades, i que garantix l'accés lliure i directe al coneixement, la informació i la cultura.

Només un accés lliure i sense límits al coneixement, el pensament, la cultura i la informació possibiliten la llibertat, la prosperitat i el desenvolupament de la societat i de ciutadans ben informats per a exercir els seus drets democràtics i exercir un paper actiu en la societat. Per això, els servicis de la biblioteca pública es presten sobre la base d'igualtat d'accés per a totes la persones, sense tindre en compte l'edat, raça, sexe, religió, nacionalitat, idioma o condició social : sense forma alguna de censura ideològica, política o religiosa.

La Biblioteca Pública Municipal és de titularitat municipal, per tant la seua gestió pertany a l'Ajuntament de Benifaió, en la mesura i forma establida per la legislació vigent. Estarà integrada en la Xarxa de lectura pública valenciana, cooperant a través de la mateixa en projectes i iniciatives comunes, o en tot allò que la com a capçalera de la mateixa estime d'interés bibliotecari.

Préstec

Per a emportar-te material en préstec, hauràs de fer-te el carnet de la Biblioteca. Per a la seua tramitació, és necessari portar dos fotos (de carnet i en color) i DNI, NIE o passaport (i certificat d'empadronament en cas de no tindre DNI). Les persones menors de 14 anys han de vindre amb el pare, la mare o tutor/a, ja que han de firmar una autorització.

1.Préstec domiciliari
Requisit imprescindible per a ser prestatari de la Biblioteca és estar en possessió i presentar el carnet de lector.

Condicions del préstec

Llibres prestables:
- El màxim de llibres prestables al mateix temps és de 2 volums.
- El període de préstec és de 15 dies.
- El préstec pot ser renovat, per altres tres períodes de 15 dies, sempre que el llibre prestat no haja sigut sol·licitat per un altre usuari.
- El retard en la devolució suposarà una sanció.

Préstec extraordinari de llibres de consulta:
- Es prestarà només pel període en què la biblioteca romanga tancada, nit o cap de setmana.
- La no devolució en el moment establit podrà suposar l'exclusió definitiva de l'usuari en este tipus de préstec.

2. Préstec interbibliotecari
És aquell que es realitza entre dos biblioteques, perquè els lectors puguen disposar de les obres que no posseïx la seua biblioteca.

Com es fa?
El lector pot sol·licitar obres no existents en els fons de la Biblioteca.
La Biblioteca s'encarregarà de localitzar l'obra en una altra biblioteca i de demanar-la.

Condicions del préstec?
Gastos a carrec de l'usuari.
La lectura d'estes obres ha de fer-se en la Biblioteca, no poden ser objecte de préstec domiciliari.

3.-Reserva
La Biblioteca compta amb el servici de reserva de materials per al préstec. Quan un llibre es troba prestat, si un altre lector el desitja, pot sol·licitar ser inclòs en una llista d'espera, sent avisat quan siga el seu torn. Si en un termini de dos dies des de l'avís el lector no acudix a retirar el llibre, este podrà ser prestat a un altre usuari.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es